Aanmelden nieuw lid

Indien je lid wil worden van VV Eijsden kun je voor algemene informatie contact op te nemen met Hay Willems (voorzitter Commissie Voetbaltechnische Zaken). Je kunt hem telefonisch bereiken via

06 - 5254 4846  of mail naar hm.willems@telfort.nl

Vrouwen kunnen zich melden bij de coördinator Janneke Willigers:

06 - 2822 3953 of mail naar j.willigers@mondriaan.eu


Definitieve aanmelding dient te gebeuren via onderstaand aanmeldingsformulier te downloaden en volledig ingevuld op te sturen naar: Veronique Kevers; Werner King 6; 6245 PW  Eijsden

Telefoon 06 - 2265 8924; veroniquekevers@gmail.com

Voor overschrijvingen contact opnemen met Miel Duijsens

06 - 1462 6129; eduysens@planet.nl

Download aanmeldingsformulier senioren
Download mutatieformulier senioren
Download KNVB verstrekker persoonsgegevens

druk op CTRL+P om deze pagina af te drukken

Wedstrijdsponsoren

Overige sponsoren