Max van den Boorn in gesprek met Gerrie Reintjens

VV Eijsden heeft sinds 2012 in haar strategie de slogan “Trots op VV Eijsden”; wat betekent dit voor u?

"Zoals het er letterlijk staat: trots om lid van deze vereniging te zijn. Ik merk dat, ook (ver) buiten ons dorp, VV Eijsden door de jaren heen een goede naam heeft opgebouwd. Daar mogen we met z’n allen zeker trots op zijn."

Wat vindt u bij VV Eijsden uitgesproken goed en waarom?

"Omdat ik het proces om de jeugdafdeling meer en beter te laten aansluiten op het beleid van VV Eijsden gedeeltelijk heb meegemaakt, vind ik het functioneren van de jeugdafdeling momenteel nog altijd één van de sterke punten binnen VV Eijsden. Het bewijs hiervoor is dat we teams hebben in alle leeftijdscategorieën en dat de teams op het prestatieve niveau ook goed scoren.

Een ander groot voordeel van een goed functionerende jeugdafdeling, is het feit dat jeugdspelers lid blijven zodra ze de overstap maken naar de senioren en gaan spelen op een lager seniorenteam.

Daarnaast moet ik niet vergeten dat we de laatste jaren gelukkig ook het belang van het vrouwenvoetbal hebben ingezien. Dat dit de vereniging geen windeieren heeft gelegd is, gezien het grote aantal vrouwenteams, wel duidelijk. Dus wie de jeugd en de vrouwen heeft, heeft de toekomst!"

In iedere organisatie, dus ook bij VV Eijsden, zijn er verbeteringen mogelijk. Wat zou u willen verbeteren of veranderen en waarom?

"Omdat ik weet dat de vele vrijwilligers (en dat zijn dus ook de bestuursleden) constant bezig zijn om te kijken naar verbeteringen of met nieuwe goede ideeën komen, zou ik zelf nu niet direct iets kunnen opnoemen.
VV Eijsden is een levende club waarin deze cultuur verankerd is."

Respect & Sportiviteit worden steeds belangrijker; wat betekent dit voor u en hoe toont u dit in de praktijk?

"Dit is natuurlijk een schot voor open doel. Ik vind de vraagstelling trouwens niet correct; Respect & Sportiviteit zijn altijd belangrijk geweest.

Zelf probeer me ik in de praktijk zodanig te gedragen zoals ik zelf ook door anderen behandeld zou worden."

Hoe staat u tegenover een eventuele fusie met SVME (en Oranje Boys)?

"In principe ben ik niet tegen een eventuele fusie. Echter, en dat heb ik altijd al gezegd, doe dat op een moment dat je dit als vereniging zelf kunt beslissen. VV Eijsden heeft hierin nog niet zo lang geleden het voortouw genomen. Helaas hebben we kunnen zien dat de animo bij SVME en Oranje Boys niet erg groot was.

Dus zeg ik nu, zoals, meen ik, Jeroen Spauwen onlangs hier ook al aangaf: ‘Zijn we als vereniging niet groot genoeg om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien?"’

Welke acties moet VV Eijsden nu ondernemen om gezond (financieel, organisatorisch en met voldoende leden) in de toekomst verder te kunnen functioneren als verenging?

"Je moet ten eerste met beide benen op de grond blijven. Met andere woorden: de leden die invloed hebben op het beleid en het reilen en zeilen van de vereniging, moeten bewust blijven van het feit dat ze deel uitmaken van een vereniging die bestaat uit dik zeshonderd leden. Ieder lid is even belangrijk. We moeten geen ‘paradepaardjes’ hebben.
Of zoals een reclamespotje zegt: ‘We zijn groot geworden door klein te blijven.’ Als je deze gedachte volgt, dan komt het wel goed!

Ten aanzien van de financiën denk ik wel dat het verstandig zou zijn om toe te werken naar een solide begroting en dat we niet te vaak (extra) acties moeten organiseren om de begroting rond te krijgen. Met andere woorden: zorg voor structurele oplossingen."

U bent lid van de Club van 100. Hoe speciaal is dat voor u?

"Naast het feit dat ik als vrijwilliger iets kan betekenen voor de vereniging, weet ik ook dat  VV Eijsden financiën nodig heeft om alles draaiende te houden. Dus ben ik best bereid om vijftig euro per seizoen te schenken. Zeker als je ziet wat de club daar nog tegenover stelt. Ik doe dan bij deze ook een oproep aan andere sympathisanten om zich bij de Club van 100 aan te melden (zie hiervoor de site) en dat we in de nabije toekomst tevens het 100ste lid mogen verwelkomen."

Wat is het leukste moment dat u bij VV Eijsden hebt meegemaakt?

"VV Eijsden is een vereniging waar je gelukkig vele leuke momenten kunt meemaken, maar natuurlijk zijn er ook momenten die je het meeste bijblijven. Voor mij was dat enkele jaren geleden, de eerste competitiewedstrijd tegen onze buren, SVME. Ik zat die dag aan de entree. We hebben toen zeker drie kwartier lang aan één stuk bezoekers mogen ontvangen. En na afloop van de wedstrijd hebben we uiteraard van de geweldige derde helft genoten!"

druk op CTRL+P om deze pagina af te drukken

Wedstrijdsponsoren

Overige sponsoren