Invoering schikkingsvoorstel amateurvoetbal

In het voorjaar van 2010 heeft in alle districten een pilot plaatsgevonden gericht op de invoering van het schikkingsvoorstel in het amateurvoetbal. Het verloop van deze pilot is als succesvol ervaren. Vandaar dat het bestuur amateurvoetbal heeft besloten om met ingang van het seizoen 2010/’11 het werken met een schikkingsvoorstel in het gehele amateurvoetbal in te voeren. Het gaat hierbij zowel om de competitiewedstrijden als om beker- en nacompetitiewedstrijden.

Werken met het schikkingsvoorstel kent praktische voordelen voor de betrokken partijen. Zo neemt het aantal administratieve handelingen af en kunnen beslissingen sneller worden doorgevoerd.

Wat is een schikkingsvoorstel?
Eenvoudig gezegd is een schikkingsvoorstel een voorstel tot het maken van een afspraak met de ontvanger van een directe rode kaart (meestal een speler) over de hoogte van de straf die hij of zij ten gevolge van een overtreding behoort te krijgen. De tuchtcommissie biedt een lagere straf aan dan de straf die daar volgens de richtlijnen voor staat en in ruil daarvoor legt de speler zich neer bij de straf die wordt voorgesteld. Op het moment dat de “overeenkomst” is gesloten kan hier niets meer aan worden veranderd. Het is dan niet meer mogelijk om in beroep te gaan.

Alleen bij een directe rode kaart
Vooralsnog komen alleen overtredingen die leiden tot een directe rode kaart in aanmerking voor een schikkingsvoorstel. In bepaalde situaties kan de tuchtcommissie echter besluiten om niet tot een schikking over te gaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zeer ernstige overtredingen.

Inzenden formulieren
Het schikkingsvoorstel wordt gebaseerd op het wedstrijdformulier en het rapportformulier van de scheidsrechter.
Bij een directe rode kaart in het veldvoetbal dienen deze formulieren uiterlijk om 12:00 uur op de eerstvolgende werkdag na de dag waarop de wedstrijd is gespeeld in het bezit te zijn van het kantoor dat is belast met de organisatie van deze competitie.

Het rapportformulier – dat voorheen bij een directe rode kaart door beide verenigingen moest worden ingezonden – hoeft niet te worden ingezonden tenzij de tuchtcommissie hier om vraagt.

Betrokkene beslist
Indien het wedstrijdformulier en het rapportformulier van de scheidsrechter tijdig worden ingezonden, ontvangt de betrokkene het schikkingsvoorstel al binnen enkele dagen. Als betrokkene akkoord gaat met het schikkingsvoorstel hoeft hij/zij niets te doen. De straf gaat dan automatisch in. Indien de betrokkene het schikkingsvoorstel niet aanvaardt, dient hij/zij dit persoonlijk en schriftelijk te berichten door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Dit verweerschrift dient uiterlijk de derde werkdag na dagtekening van het schikkingsvoorstel in het bezit te zijn van het kantoor dat belast is met de organisatie van de betreffende competitie.

De tuchtcommissie zal dan alsnog de rapportformulieren van de beide verenigingen (en de eventuele rapporteur en waarnemer) opvragen. Op basis van het volledige dossier doet de tuchtcommissie vervolgens uitspraak. Tegen deze uitspraak kan men, op enkele uitzonderingen na, wel in beroep gaan.

Directe rode kaartregeling
De zogenaamde directe rode kaartregeling blijft gewoon van toepassing. Dit betekent dat een speler of wisselspeler aan wie tijdens of na een bindende wedstrijd een directe rode kaart is getoond, niet gerechtigd is om uit te komen in de eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn of haar team. Verder is hij of zij niet gerechtigd in enig ander team van zijn of haar vereniging uit te komen tot en met de dag waarop dit team deze eerstvolgende wedstrijd heeft gespeeld.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Miel Duijsens 06 – 1462 6129

druk op CTRL+P om deze pagina af te drukken

Wedstrijdsponsoren

Overige sponsoren