Blessureleed

GOESSENS
podologie

Elke maand verschijnt een artikel waarin een blessure of klacht beschreven wordt.
Deze maand :Blessureleed V.V. Eijsden

 Hoofdsponsor

Shirtsponsor

Helaas hebben we weer moeten constateren dat enkele vandalen ons complex hebben bezocht. Lege flessen werden stuk gegooid en ons kunstgrasveld en het pad ernaast is bezaaid met glas.
Menig (Jeugd) lid zal zich kunnen bezeren aan dit glas ! Ook zijn stoeltjes verbrand op onze hoofdtribune, zie bijgaande foto .
Van deze baldadigheid zal aangifte worden gedaan bij politie en Gemeente, het complex zal dan ook weer nauwer in de gaten worden gehouden door politie en de BOA. Ook zal weer cameratoezicht gaan plaatsvinden.

We vragen ook iedereen die iets gezien heeft dit te melden bij onze secretaris, want als dit nogmaals gebeurt zullen we genoodzaakt zijn het complex voor iedereen te moeten sluiten.
We hopen op oplettendheid van iedereen die het complex bezoekt en hopen natuurlijk ook de gouden tip te krijgen.

Het Bestuur VV Eijsden

 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn altijd snel gegaan en gelukkig gaan ze nu ook snel de goede kant op. Waar de jeugd vorige week weer kon gaan voetballen als een voorzichtige eerste stap terug naar wat eerder normaal was, kregen we gisteravond al te horen dat ook voetballers ouder dan 18 jaar vanaf maandag a.s. weer het veld op mogen. Dit uiteraard met daaraan een aantal voorwaarden verbonden. Zo zijn ook voor hen wedstrijden nog niet mogelijk, moet er met 1,5 meter afstand worden getraind en uiteraard moet men zich aan de coronaprotocollen houden.

We begrijpen dat iedereen zo snel mogelijk wil voetballen, maar snappen ook dat maandag a.s. bijzonder snel is. Voor veel clubs zal dit organisatorisch niet haalbaar zijn. De KNVB hecht er dan ook meer waarde aan dat er eerst een goed plan bij de vereniging ligt, waarvoor gekeken is naar de trainingstijden, spreiding, logistiek, beschikbare vrijwilligers en vooral naar de veiligheid. Want niemand wil straks een terugslag. Ook deze nieuwe fase van de herstart vraagt namelijk meer van de vrijwilligers dan alleen het uit de kast te halen van de oude trainingstijden. Dus men mag al maandag a.s. beginnen, maar na overleg met de leden kan dit natuurlijk ook later. De KNVB gaat de verenigingen in elk geval volledig ondersteunen. Op www.knvb.nl/samenvooruit staan onder meer de benodigde protocollen en voetbalvormen om met en zonder 1,5 meter afstand te kunnen trainen. Deze zijn nu nog gericht op de jeugd, maar worden zo snel mogelijk aangepast.

Een andere belangrijke datum die gisteravond werd genoemd, is 1 september. Als het coronavirus onder controle blijft, kunnen dan de competities weer van start gaan. Ook kan men vanaf 1 september weer in de zaal voetballen. Voorzichtig kunnen we dus gaan vooruitkijken en plannen. Op korte termijn komen we met een eigen ‘routekaart’ voor het voetbal, waarop we alle data en fases richting 1 september zullen weergeven. Hierin verwerken we dan ook de mogelijkheden voor de verenigingen voor in de zomer. Want nu veel Nederlanders voorlopig niet op vakantie gaan, biedt dat ook een kans. Door activiteiten te organiseren, kan men zich weer fit trainen richting het nieuwe seizoen terwijl de verenigingen hun leden extra aan zich kunnen binden. Vooral voor onze jeugdleden zou dit een mooie uitkomst zijn tijdens de schoolvakantie.

Verder wil ik nog meegeven dat jeugdtrainers nu ook bij klachten die kunnen wijzen op het coronavirus getest kunnen worden. Net als andere groepen zoals zorgmedewerkers, mantelzorgers en leraren, kunnen zij na minimaal 24 uur corona-gerelateerde klachten hiervoor naar de GGD worden doorverwezen door een arts. Kijk hier voor meer informatie.

Tot slot, het kabinet gaf gisteren aan details nog verder te moeten uitwerken. Sommige zaken leken nog niet helemaal helder of zeker. Zoals wat men precies verstaat onder spelen zonder publiek (hoeveel mensen?), wanneer de kantine open kan en of men gebruik kan maken van sanitaire voorzieningen. Wij gaan samen met NOC*NSF met hen in gesprek zodat we alles hopelijk snel helemaal duidelijk hebben. Ook wij hebben dus nog niet op alle vragen antwoord, maar we houden jullie op de hoogte en blijven jullie ook via onze verenigingsadviseurs ondersteunen.

We wensen jullie veel succes en plezier met het weer stap voor stap verder opstarten van het voetbal de komende tijd! Blijf vooral goed om elkaar letten en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder Amateurvoetbal

Beste leden,

Zoals jullie wellicht allemaal weten, worden de voetbalcompetities dit seizoen niet meer hervat. Deze beslissing is enkele dagen geleden door de KNVB genomen. Dit betekent nogal wat voor onze vereniging!

Omdat momenteel geen wedstrijden of trainingen georganiseerd kunnen worden, bereiken ons diverse vragen over de betaling van de contributie. Met andere woorden: Moeten we contributie betalen als we niet kunnen voetballen?

De contributie wordt bij VV Eijsden geïnd in 10 termijnen, maandelijks van augustus t/m mei. We hebben als bestuur -in lijn met het advies van de KNVB- besloten dat de contributie vanaf nu stopzetten voor het seizoen 2019-2020 geen realistische optie is. Dit behoeft enige uitleg. We kunnen de contributie-inning voor de laatste twee termijnen (april en mei) niet stopzetten om o.a. de volgende redenen:

  • Afschrijvingen: voorafgaand aan en gedurende het huidige seizoen worden diverse kosten  gemaakt (denk bijvoorbeeld aan aanschaf materialen) die gedurende het seizoen (of zelfs  langere termijn) afgeschreven worden;
  • Vaste lasten zoals o.a. huur, energie en verzekeringen lopen gewoon door;
  • Onderhoud accommodatie loopt de komende weken/maanden door;
  • We missen alle kantine-inkomsten de komende (minimaal) 4 maanden;
  • We missen andere inkomsten zoals bijvoorbeeld diverse loterijen;
  • Onzekerheid over moment waarop we weer mogen gaan voetballen (en hoelang de overbruggingsperiode nog zal duren).
     

Ondanks mogelijke steunmaatregelen in het vooruitzicht (van zowel de overheid als eventueel de KNVB), hebben wij momenteel nog weinig zicht in hoeverre deze maatregelen ons daadwerkelijk financieel tegemoet gaan komen en hoeveel financiële ruimte ons dit kan gaan bieden. Indien deze ruimte er achteraf blijkt te zijn, laten we dit budget uiteraard op een later moment en op een nog te bepalen manier terugvloeien naar onze leden.

We hopen als vereniging op jullie begrip en doen een beroep op jullie loyaliteit. Indien jullie vragen of opmerkingen hebben over dit besluit, kunnen jullie contact opnemen met het bestuur, bij voorkeur via email: secretaris@vveijsden.nl.

We willen iedereen die zich dit seizoen inzet en heeft ingezet voor VV Eijsden alvast heel erg bedanken. Hopelijk kunnen we volgend seizoen opnieuw op een goede en vooral gezonde manier van start gaan. We rekenen ook komend seizoen weer op jullie inzet, steun en betrokkenheid. Zodra we weer mogen gaan voetballen, gaan we er alles aan doen dat dit ook kan!

Met sportieve groet,

Het Bestuur

Activiteitenkalender

Bestuursvergadering 02 jun  '20 19.30 u. V.V. Eijsden
Bestuursvergadering 07 jul  '20 19.30 u. V.V. Eijsden
Bestuursvergadering 04 aug '20 19.30 u. V.V. Eijsden
Bestuursvergadering 01 sep '20 19.30 u. V.V. Eijsden
Bestuursvergadering 06 okt '20 19.30 u. V.V. Eijsden
Bestuursvergadering 03 nov '20 19.30 u. V.V. Eijsden
Bestuursvergadering 01 dec "20 19.30 u. V.V. Eijsden

 

Wedstrijdsponsoren

Programma Senioren

 
 
C=comp.  V=vriends.  B=beker
A=afgel.   U=uitgest.
 
1   2

 

Overige sponsoren