Veldindelingen trainingen

 

 


 

Hoofdsponsor  

Shirtsponsor  

 

Sportvrienden,

Namens de besturen van S.V.M.E. en VV Eijsden willen we je op de hoogte brengen van het volgende.

De afgelopen weken hebben er tussen onze verenigingen gesprekken plaatsgevonden om samenwerkingen te bespreken. Deze gesprekken zijn op eigen initiatief ontstaan en hebben diverse beweegredenen. De gemeenschap Eijsden heeft een enorm sterk verenigingsleven. Iets waar we in uitblinken. Kijk naar de harmonieën, waar de roej in één mond genoemd wordt met de blow. Precies datzelfde geldt ook in de voetbalwereld waarin de greunwitte van S.V.M.E. vaak in één mond worden genoemd met de roedblowwe van VV Eijsden. Maar in een samenleving zijn we nou eenmaal onderhevig aan veranderingen, en in die veranderende maatschappij zijn wij ervan overtuigd dat samenwerken ons sterker maakt en ervoor zorgt dat we onze verenigingen voor de volgende generaties een toekomst geven.

Daarom zijn we op een aantal punten met elkaar in gesprek gegaan om samenwerkingen gestalte te geven. Deze punten zijn:

1. 90 jarig jubileum
Beide clubs zijn in 1935 opgericht. In die 90 jaar hebben beide verenigingen, apart van elkaar, een vooraanstaande rol gespeeld in de Eijsdense gemeenschap. Vele sportieve en plezierige hoogtepunten voerden in beide verenigingen de boventoon. Onder de noemer 90 jaar voetbal in Eijsden zullen we beide ons jubileum samen vieren. Er zullen gezamenlijke activiteiten plaatsvinden, maar ook pér vereniging. Een speciale (gemengde) werkgroep zal hier verder vorm aan geven.

2. Samenwerking jeugdopleiding
Beide verenigingen hebben de intentie uitgesproken om vanaf seizoen 2024-2025 te starten met de SJO VV Eijsden/SVME voor de jeugdteams, waarbij de nadruk komt te liggen op de teams vanaf JO13. Ook hiervoor gaat een werkgroep aan de slag. De samenstellingen van deze teams worden in kaart gebracht om vervolgens de samenwerking op een soepele manier op gang te brengen. De trainers, leiders, ouders/begeleiders en spelers zijn of worden geïnformeerd.

3. Accommodatie
Ook de plannen van de Gemeente Eijsden-Margraten wat betreft de herontwikkeling van het Gebied Station en omgeving worden steeds concreter. De voetbalterreinen van beide clubs zijn ook onderdeel van deze visie. Of dat voor SVME en VVE verhuizen of herinrichten betekent, zal de toekomst uitwijzen. Alhoewel beide clubs hun eigen standpunten behouden, is het goed te melden dat beide clubs elkaar informeren over voorgenomen reacties.

Vaak worden samenwerkingsverbanden tussen voetbalclubs uit nood geboren. We begrijpen dat dit nieuws verschillende reacties kan oproepen, immers clubliefde is iets waar veel emotie mee gepaard gaat. We benadrukken dat we dit bewust doen vanuit onze gezamenlijke visie om (jeugd)voetbal in Eijsden voor iedereen beschikbaar te houden. Wat voor ons voorop staat is dat we dit traject beter in harmonie kunnen aangaan om ervoor te zorgen dat ons doel; voetbal en plezier aanbieden voor de Eijsdense gemeenschap, gerealiseerd wordt.

Of deze samenwerking een voorbode is voor een intensievere samenwerking zal de toekomst uitwijzen. De clubs zullen daarover een transparant communicatiebeleid voeren.

Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kun je ons of andere bestuursleden bereiken.

Sportieve groet,

Roger Ritzen        John Wolfs
Voorzitter SVME         Voorzitter VV Eijsden


Noteer in je agenda dat de jaarlijkse vrijwilligersavond zal plaatsvinden op zaterdag 20 april.

VV Eijsden wil op deze avond de vrijwilligers danken voor hun tomeloze inzet het hele jaar door.

Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan.

De vele leiders, trainers, bar-keuken en schoonmaakpersoneel enz. zijn uitgenodigd. Uiteraard zullen onze dagelijkse “complexvrijwilligers” ook aanwezig zijn. Daarnaast zijn ook de vele vrijwilligers, die ieder jaar de handen uit de mouwen steken bij het jaarlijkse Galadiner, van harte uitgenodigd.

Kortom, iedere vrijwilliger met partner is van harte welkom.

Het bestuur wil haar dankbaarheid tonen door deze jaarlijkse vrijwilligersavond te organiseren. Onder de tonen van onze huis-DJ zal een hapje en een drankje worden aangeboden. De avond start om 19.30 uur.

Gedurende deze avond wordt wederom de vrijwilliger van het jaar uitgeroepen.

Ben je aanwezig op deze gezellige avond, geef je naam door aan Anita of Ber in de kantine of per email: secretaris@vveijsden.nl.

Het bestuur

Activiteitenkalender

* Vrijwilligersavond 20-04-2024 19.30 uur V.V. Eijsden  
* Mini happening veteranen 04-05-2024   V.V. Eijsden  
* Seizoensafsluiting 26-05-2024   V.V. Eijsden  
* Seizoensopening september 2024   V.V. Eijsden  
* Galadiner 16-11-2024 18.30 uur Cult. Centrum  
* Speurtocht 28-12-2024   V.V. Eijsden  

 

Wedstrijdsponsoren

Programma Senioren


      zaterdag 13-04-2024  
17.00  Neerbeek V - Eijsden V 0-12
     
      zondag 14-04-2024  
14.30  Eijsden 1 - Venl. B. 1 1-1
10.00  Heer 4 - Eijsden 3 3-4
11.30  Eijsden 4 - DBSV 5 14-3
10.00  RKMVC V1 - DVC/Keer V2 0-6
09.30  Schim.V1 - DVC/Keer V3 2-0
     
      dinsdag 16-04-2024  
20.00  Eijsden 2 - Leonidas 2 C
     
C=comp.  V=vriends.  B=beker
A=afgel.   U=uitgest.
 

 

Overige sponsoren