Clubbeleid

VV Eijsden heeft in de loop van 2015 haar beleid onder de loep genomen met behulp van een aantal beleidsessies. Dit heeft geleid tot een actualisatie van haar beleid voor de periode 2015 – 2018, welk beleid is bekrachtigd in een recente bestuursvergadering en in de algemene ledenvergadering van het najaar 2015.
Wij zullen dit geactualiseerde beleid fasegewijs onder uw aandacht brengen. Ben je geïnteresseerd in het gehele visiedocument? Klik hier dan om het te lezen.

 

druk op CTRL+P om deze pagina af te drukken

Wedstrijdsponsoren

Overige sponsoren