zonder scheidsrechter geen wedstrijd

Beste kaderleden,

De beperkte beschikbaarheid van scheidsrechters, zowel binnen als buiten de club, blijft een groot probleem binnen het amateurvoetbal. Ook bij VVE merken we dat het steeds moeilijker wordt om alle wedstrijden bezet te krijgen en dat er in het meest slechte geval zelfs wedstrijden zonder scheidsrechter komen te zitten. Hierdoor zijn we vaak aangewezen op goedwillende voetballers of supporters die op het laatste moment de helpende hand toesteken.

Door (tijdelijke) uitval van een aantal van onze vaste scheidrechters, wordt de huidige situatie alleen maar nijpender en nadert het punt dat voor wedstrijden geen leidsman of leidsvrouw beschikbaar is. Vanaf dat moment geldt de afspraak, dat de hoogst spelende / oudere teams een scheidsrechter krijgen toegewezen en dat lagere teams geleid moeten worden door vrijwilligers, die ter plekke worden geronseld.

In deze situatie willen we natuurlijk niet structureel komen, omdat we ons allemaal kunnen voorstellen tot welke ongewilde situaties dit kan leiden.

We willen dan ook iedereen vragen om dit probleem kenbaar te maken binnen je team, bij ouders en vrijwilligers. Het zal niet eenvoudig zijn, maar willen we kunnen blijven voetballen met een opgeleide scheidsrechter, dan zullen we actief op zoek moeten naar oplossingen. Dus Weet je iemand die betrokken is bij de club, die niet bang is voor een beetje weerstand en affiniteit heeft met voetbal en de spelregels, spreek hem/haar dan eens aan. Is hij/zij bereid om (af en toe) op zaterdag of zondag een wedstrijd wil fluiten, laat het ons dan weten via secretaris@vveijsden.nl

De club draagt zorgt voor een korte opleiding (1 avond), kleding en een onkostenvergoeding.
Dank voor jullie hulp.

Met vriendelijke groet,
Miel Duysens, Francois Vluggen, Kees Jansma, Remy Rousch

druk op CTRL+P om deze pagina af te drukken

Wedstrijdsponsoren

Overige sponsoren