wegwijzer voor leiders

Wegwijzer voor leiders

De wegwijzer voor de teamleiders, leiders en trainers van vv Eijsden

Als je nieuw bent binnen het kader van de jeugd is het zaak dat je snel de weg leert kennen. Je moet op vele vragen een antwoord hebben. We hopen dat deze wegwijzer of rugzak voor jou een handig hulpmiddel daarbij is.

NB: bij verwijzingen naar namen en commissies: zie website vveijsden.nl - clubinfo - commissies voor de betreffende telefoonnummers en e-mailadressen !!!

Accommodatiezaken

Commissie algemene zaken. Contactpersoon Maurice Crousen.

Adres club

Ir. Rocourstraat 13b, Eijsden en Postbus 40, 6245 ZG Eijsden.

Zie ook website, klik op clubinfo (op het woord clubinfo zelf klikken).

Ballen

Zie Materialen.

Beleid / voetbal beleid

Zie website clubinfo - beleid/reglementen - clubbeleid.

Bestuur

Zie website clubinfo - bestuur.

Budget team

Een team krijgt het spelersdeel van de teamopbrengst van de Grote Clubactie. Verder kan de teamleiding een bijdrage vragen van de ouders voor een teamuitstapje; soms wordt daarvoor aan de ouders de reiskostenvergoeding gevraagd.

Clubgegevens

Zie website, klik op clubinfo.

Commissies

Zie website - clubinfo - commissies.

Contributie

Zie website clubinfo - beleid/reglementen, contributiereglement.

EHBO - AED

Er zit een EHBO kistje in elke teamtas (commissie jeugdzaken) en een EHBO tas in de bestuurskamer (commissie algemene zaken). In het scheidsrechterslokaal hangt een AED.

Evenementen

Contactpersoon: Nick Martens.

Evenementen bv: Zaalvoetbal in de winter, een eigen voetbaltoernooi en eind augustus en een spectaculaire seizoensafsluiting.

Foto's

Contactpersoon: Vacature

Fysiotherapie

Zie website: zie senioren - algemeen - kaderleden – Verzorger/verzorgster. NB. Hulp aan jeugdspelers is meestal op eigen kosten; vraag naar reikwijdte clubarrangement.

Grote Clubactie

Contactpersoon: Janneke Willigers

Eindverantwoordelijkheid ligt bij Penningmeester en bestuur. Zie ook Budget team.

Kantine

Contactpersoon: Anita Jansma

KNVB

Contact via wedstrijdsecretaris Miel Duijsens

Kunstgras

Verboden toegang buiten de wedstrijden en ingeplande officiële trainingen; leef reglement na.

Leiderschap

Per jeugdteam is er 1 teamleider en 1 of meer leiders. Zie hieronder onder "taakbeschrijvingen". Een belangrijk aspect van het teamleiderschap is aan het begin van het seizoen regels en gedrag afspreken en deze consequent naleven en doen naleven.

Materialen

Commissie jeugdzaken, teamondersteuning. Contactoersoon: Nick Martens

Motivatieproblemen spelers

Zoek hulp bij betreffende Jeugd corrdinator. Hulp kan bestaan uit adviezen, toevoeging van een (andere) leider, groepsgesprek, inschakelen jeugdcie etc.

Opvoeden

Het aanhouden van goede normen en waarden is een belangrijk onderdeel van ons clubbeleid, daarom hoort opvoeden en aanspreken op gedrag ook bij de taken van elk kaderlid.

Organisatiestructuur

Commissies bemenst door vrijwilligers zorgen voor het dagelijks functioneren van de club. Hun voorzitters zijn bestuursleden en vormen samen het bestuur. Er is ook een dagelijks bestuur dat regelmatig bijeenkomt. De Algemene Ledenvergadering controleert het bestuur. In geval van vragen is de Contactpersoon Vacature.

Reglementen o.a.:

Zie website clubinfo - beleid/reglementen; zie ook website junioren - beleid en organisatie

Reiskostenvergoeding

Zie website junioren - beleid en organisatie - regeling reiskosten. Per uitwedstrijd kunnen 4 ouders een km-vergoeding krijgen voor de kilometers buiten een straal van 15 km.

Scheidsrechters

Cordinator: Paul Kertgens. We werken ook met jeugdscheidsrechters die wedstrijden fluiten van jongere jeugd.

Sponsoring

Altijd contact opnemen met sponsor commisie. Buiten hen om is geen sponsoring toegestaan.

Sportiviteit

Zie website clubinfo - beleid/reglementen - gedragscode: Samenvatting: respect voor elkaar; zo geven wij de tegenstander en de scheidsrechter voor en na de wedstrijd een hand.

Straffen

Zie website clubinfo - beleid/reglement, gedragscode. Maar zie ook op de website onder Junioren - Beleid en organisatie - Regeling rode en gele kaarten. De boetes die de club krijgt voor rode en gele kaarten dienen in de volgende gevallen door de speler te worden betaald: directe rode kaarten (behalve code 02) en de gele kaarten vanaf de 5e gele kaart in het seizoen.

Taakbeschrijvingen

Zie website junioren - beleid en organisatie - taakbeschrijvingen; zie ook de commissie-indeling op de website onder clubinfo - commissies

Technisch voetbalbeleid

Zie website clubinfo - beleid/reglementen - clubbeleid

Telefoonnummers

Enkele telefoonnummers zijn (zie verder de website): Kantine 409 2770; 

Trainingsstof, -oefeningen

Informeer bij commissie voetbaltechnische zaken

Vertrouwenspersoon

Je hebt een probleem met iets of iemand binnen de club maar je weet niet goed hoe je het moet aanpakken. Zie website - junioren - beleid en organisatie - Regeling Vertrouwenspersoon jeugd; Momenteel is Miel Duijsens vertrouwenspersoon.

Waterzak (lek)

Zie materialen

Website

Voor inhoud jeugd: Miel Duijsens; webmaster: Eddie Vandevenne.

 

druk op CTRL+P om deze pagina af te drukken

Wedstrijdsponsoren

Overige sponsoren