Zonder Respect Geen Voetbal

In de afgelopen 2 maanden heeft een werkgroep binnen VVEijsden zich bezig gehouden met de gevolgen van de dood van een grensrechter / vader van Buiten Boys uit Almere.
De werkgroep heeft op verzoek van het bestuur beoordeeld, welke maatregelen en signalen VVEijsden kon geven in- en extern. Die een bijdrage konden leveren aan genoemde slogan.

De volgende activiteiten zijn de afgelopen periode uitgevoerd: 

Uitreiking Respect aanvoerdersband met toelichting aan alle seniorenteams en de jeugdteams
  A t/m D.

Spandoek “ZonderRespectGeenVoetbal” opgehangen aan de ingang van ons sportcomplex

Alle bestaande documenten inzake gedrag, instructies en reglementen geïntegreerd in een
  actuele Gedragscode met publicatie op onze website

Het sturen van een mail aan alle kaderleden, spelers en ouders, waarin wordt uiteengezet wat wij
  als VVEijsden verwachten van onze kaderleden, spelers en ouders op het gebied van Respect en
  sportiviteit. Dit document wordt tevens uitgereikt aan nieuwe leden / ouders.

Het maken van beleid hoe wij de velden vrij kunnen houden van mensen, die tijdens wedstrijden
  daar niets hebben verloren.
 

  Bestuur VVEijsden

druk op CTRL+P om deze pagina af te drukken

Wedstrijdsponsoren

Overige sponsoren